moduc2moduc2

Nội qui dạy - học trực tuyến và TKB HK1 NH 2021-2021


CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022 Nội qui dạy và học trực tuyến và TKB học trực truyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Áp dụng từ ngày 13/9/2021

1) Nội qui dạy và học trực tuyến2) Thời khóa biểu (nhấn để chọn TKB tương ứng)

Thời khóa biểu giáo viên

Thời khóa biểu lớp (buổi sáng)

Thời khóa biểu lớp (buổi chiều).Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình