moduc2moduc2

THÔNG BÁO CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 12


THÔNG BÁO
( NHẮC LẠI CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH KHỐI 12 CỦA TRƯỜNG)

Hiệu trưởng trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo:
 
1) Đối với Giáo viên được điều động coi thi TN THPT năm 2020 có mặt lúc 8 giờ 00, ngày 08/8/2020 tại địa điểm được phân công coi thi để họp cán bộ (CBCT) làm công tác coi thi tại Điểm thi.
2) Đối với thí sinh dự thi TN THPT năm 2020 có mặt tại phòng thi lúc 14 giờ 00 chiều ngày 08/8/2020 để làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
Lưu ý: CBCT và thí sinh dự thi khi đến điểm thi tuyệt đối phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại điểm thi,... và khai báo y tế ( nếu có yêu cầu).

                                                 Mộ Đức, ngày 06 tháng 8 năm 2020
                                                                      Hiệu trưởng

                                                                Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

1 nhận xét | Viết lời bình

ᐈ How to Play the Casino Sites for Real Money Online - Choe
We've got the best online casino sites out there that allow you to play for real money with no need to register. It's 인터넷 카지노 fast, fast and totally free. This casino