moduc2moduc2

Về việc thực hiện biện pháp phòng, chống covid 19

 Toàn trường thực hiện công văn 619 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Nội dung văn bản: Nhấn vào đây để xem
https://drive.google.com/file/d/1c6QnKSQXkfkz3i5B8SSmSTGoTTeD758A/view?usp=sharing

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình