moduc2moduc2

Danh sách học sinh lớp 10 NH 2021-2022

 Danh sách GVCN và học sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Trường THPT Số 2 Mộ ĐứcDANH SÁCH GVCN LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022LƯU Ý:  Học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 xem danh lớp và tự liên hiện với GVCN qua số điện thoại của GVCN, đồng thời báo với GVCN lớp  bản thân có điều kiện hay không có điều kiện tham gia học trực tuyến.


Nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình