moduc2moduc2

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Vì tình hình mưa lũ cục bộ diễn biến bất thường, lũ đang lớn nhanh, Hiệu trưởng trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học.
Thời gian: chiều thứ 5, ngày 01/12/2016.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình