moduc2moduc2

Phần mềm luyện gõ văn bản Senselang

Để luyện gõ bàn phím nhanh, chuẩn xác các em tải chương trình này về máy và chạy. Toàn bộ chương trình có 15 bài học gõ. Thông tin của nó các em có thể xem tại Sense-lang.org.
Toàn bộ chương trình được chứa trong một tệp flash duy nhất. Rất mong là xong 15 bài học gõ này các em sẽ gõ được 80 từ / phút hay 8 trang A4 / giờ.
Nhấn vào đây để tải về.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình