moduc2moduc2

Xét tuyển bổ sung ĐH-CĐ 2015

Trường THPT số 2 Mộ Đức đã được phép nhận hồ sơ xét tuyển cho 4 đợt xét tuyển bổ sung ĐH-CĐ năm 2015. Học sinh của trường THPT số 2 Mộ Đức và THPT Nguyễn Công Trứ đến tại phòng máy tính của trường (gặp thầy Trình) để thực hiện việc xét tuyển bổ sung.

Thời gian và cách thức nộp theo trích dẫn ở trên.
Người nhận: thầy Trình, điện thoại: 0985 153 141.
Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình