moduc2moduc2

THÔNG BÁO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

 

THÔNG BÁOThực hiện Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19. Trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2020-2021 của trường vì dịch Covid 19 đang cư trú tại các địa phương khác chưa kịp về, gia đình hoặc học sinh báo gấp cho nhà trường trước ngày 30/8/2021 để lập danh sách báo cáo Sở Giáo dục và Đào Tạo. ( gia đình báo trực tiếp cho thầy Bùi Tấn Trinh hoặc báo qua số điện thoại 0348613978).

                                                Mộ Đức, ngày 26 tháng 8 năm 2021

                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                         NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình