moduc2moduc2

Thông báo đi học lại sau khi nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh

 Ngày mai, học sinh toàn trường sẽ đi học lại, sau đó sẽ thi cuối học kỳ các môn theo kế hoạch

Chi tiết thông báo:

Chi tiết kế hoạch thi cuối kỳ:

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình