moduc2moduc2

Thông báo đi học lại 4/5/2020

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về thời gian tạm nghỉ để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cũng như thông báo về thời gian đi học lại của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, Hiệu trưởng Trường THPT Số 2 Mộ Đức thông báo cho học sinh toàn trường đi học lại từ ngày 04/05/2020.

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình