moduc2moduc2

Công văn hướng dẫn qui đổi chứng chỉ ngoại ngữ - tin học

Văn bản hướng dẫn qui đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dành cho cán bộ, viên chức, công chức.

Đoạn đầu văn bản


Các thầy cô có nhu cầu xem để thực hiện.


Nhấn vào đây để mở văn bản.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình