moduc2moduc2

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐI HỌC LẠI SAU NGHỈ DO DỊCH BỆNH nCoV

Thực hiện công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào Tạo Quảng Ngãi, từ ngày 17/02/2020 học sinh cả tỉnh trở lại trường sau kỳ tạm nghỉ để phòng ngừa dịch bệnh nCoV.


Nay hiệu trưởng trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo cho toàn thể học sinh, giáo viên sáng 17/02/2020 học tập và giảng dạy tại trường theo thời khóa biểu.

Việc phòng ngừa dịch bệnh được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp đến từng học sinh và giáo viên, CB CNV.
Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình