moduc2moduc2

Thời khóa biểu học kỳ 1 (Lần 1) Năm học 2019-2020


CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020


Thời khóa biểu đồng thời được đăng tải ở website này (Mosuc2.edu.vn:  website chính thức của trường) và trên  page facebook: https://www.facebook.com/THPTSO2MODUC/ )


Nhấn vào đây để xem hoặc tải thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020.Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình