moduc2moduc2

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH

NĂM HỌC 2017-2018

-Thứ hai, ngày 07/8/2017:

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 đến trường xem danh sách lớp tại bảng tin nhà trường, xem đối chiếu thông tin cá nhân có gì sai sót báo với GVCN vào ngày 21/8/2017 để điều chỉnh. (Xem nôị quy của nhà trường để chuẩn bị trước )

-Thứ hai, ngày 21/8/2017:

Học sinh toàn trường tập trung gặp GVCN lớp để sinh hoạt lớp chuẩn bị cho năm học mới theo lịch sau:

Buổi sáng 7 giờ 30 : Khối 10, 12 (theo sơ đồ phòng học)

Buổi chiều 13 giờ 30: Khối 11 (theo sơ đồ phòng học)

-Thứ hai, ngày 28/8/2017:

Học sinh tựu trường và bắt đầu học tuần đầu tiên: Ca học buổi sáng từ 7 giờ: Khối 10 và 12; ca học buổi chiều từ 13 giờ: Khối 11; Vị trí phòng học được bố trí theo sơ đồ.

-6 giờ 30 Thứ 3, ngày 5/9/2017:

Toàn trường tập trung dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Trang phục học sinh thực hiện theo nội quy nhà trường.

                                                                Mộ Đức, ngày 01/8/2017                                                                  HIỆU TRƯỞNG  

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình