moduc2moduc2

Hướng dẫn thí sinh kỳ thi THPT QG 2107 và dữ liệu 5 học kỳ


Đây là những hướng dẫn cần thiết cho thí sinh của kỳ thi THPT QG 2017, các em đọc kỹ để thực hiện,
(Vì dữ liệu là các tệp PDF nên vui lòng xem trên máy tính)

Chúc một mùa thi thành công!

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình