moduc2moduc2

Danh sách phòng thi HK2 NH 2016-2017


Số báo danh và phòng thi của các kỳ kiểm tra chung có thể có thay đổi so với học kỳ 1.

Các em nhấn vào đây để xem số báo danh và phòng thi.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình