moduc2moduc2

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015-2016    SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI      
TRƯỜNG THPT SỐ 2 MỘ ĐỨC

Số:  69 KHCM-MĐ2                       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Mộ Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2015.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/8/2015 về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8 năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016.
Căn cứ Công văn số 1460/GDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;
Căn cứ Công văn số 1446 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG năm học 2015-2016;
Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT số 2 Mộ Đức; bộ phận chuyên môn lập kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
a/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở GD & ĐT Quảng Ngãi, Huyện ủy, UBND huyện Mộ Đức và các Ban ngành của địa phương.
-  Đội ngũ giáo viên đa số có thâm niên nghề cao, có kinh nghiệm trong giảng dạy. Một số giáo viên trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết trong giảng dạy, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.
- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã tạm thời đáp ứng yêu cầu dạy và học tốt hơn năm học trước, cụ thể là nhà thi đấu đa năng sẽ hoàn thành và được đưa vào  sử dụng, một phòng máy với 30 máy tính mới được tài trợ và một số máy tính mới được trang bị sẽ đáp ứng được việc học thực hành tin học của học sinh và tổ chức các cuộc thi trên mạng cho học sinh như Olympic Tiếng Anh trên Internet, Olympic Toán trên Internet.
b/ Khó khăn:
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới việc dạy và học, chưa có đủ số phòng học một ca, trường phải chia thành hai ca học nên khó khăn cho việc bố trí các hoạt động giáo dục khác.
- Một số cha mẹ học sinh là nông dân đi làm ở xa, chưa có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con mình, chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
- Vẫn còn một số học sinh có động cơ học tập không đúng đắn, vi phạm nội quy, quy chế, quy định của nhà trường.
- Một số giáo viên có con còn nhỏ nên thời gian đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế.
- Một số giáo viên lớn tuổi hạn chế trong việc khai thác sử dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu học tập và dạy học.
- Học kỳ I số lượng giáo viên môn Tiếng Anh thiếu do 01 giáo viên nghỉ sinh, 03 giáo viên đi học bội dưỡng/ đợt nên phải hợp đồng thêm 1 giáo viên, số giờ dạy của các giáo viên trong tổ cao: 21 tiết/ người/ tuần.

c/ Về giáo viên
Tổ
Số lượng
Nữ
Cử nhân
Thạc sĩ
Ghi chú
Toán -Tin
18 (Toán: 14 – Tin: 04)
7
17
01 - Toán

Lý - CN
11 (Lý- CN: 10; CN: 01)
3
11


Hóa
9
8
8
1

Sinh học -CN
6
3
6


Ngữ văn
9
7
9


Sử - Địa lý- GDCD
10
5
10


Tiếng Anh
8
7
8


TD-QP
6
1
6


Toàn trường
77
41
75
2


d/ Về học sinh
Khối
Lớp
Tổng số
Nữ
10
10
428
251
11
10
398
241
12
10
426
268
Toàn trường
30
1252
760

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai chương hành động thực hiện NQ số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của HN BCH TW khóa XI; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh .
           2. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 37 tuần phù hợp với thực tiễn năng lực học sinh; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục tại nhà trường.
4. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP
1.      Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
  -  Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
 - Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức thảo luận, thống nhất nội dung xây dựng chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cựcchú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; ; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 -   Giao tổ bộ môn căn cứ khung chương trình, phân phối chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của từng môn học, bàn bạc thống nhất kế hoạch dạy học cụ thể phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học, điều kiện thực tế và đối tượng học sinh của trường mình. Tổ (nhóm) chuyên môn trình KHDH 37 tuần thực học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần)lên BGH phê duyệt và BGH trình KHDH lên Sở GD&ĐT Quảng Ngãi phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
-Xây dựng kế hoạch chương trình học kỳ II đối với lớp 12 kết thúc trước ngày 23/4/2016 để có thời gian ôn tập cho các môn thi tốt nghiệp cho học sinh.
 - BGH, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên qua sổ báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ…bằng hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…
2.       Thực hiện dạy học tự chọn:
          - Theo đúng các văn bản chỉ đạo của Sở, kế hoạch của trường.
          - Đảm bảo nội dung chương trình, chủ đề tự chọn mà tổ chuyên môn đã thống nhất.
3.      Thực hiện quy chế chuyên môn:
   Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn như đã thông qua Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức nhất là việc soạn giáo án, việc chấm trả bài, cập nhật điếm vào sổ gọi tên ghi điểm của lớp và nộp sổ điểm cá nhân cho bộ phận nhập điểm của trường mọi sự sai sót, chậm trễ  khi vào điểm đều được đưa vào đánh giá thi đua.
- BGH tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và của các tổ trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm của Sở GDĐT Quảng Ngãi đề ra.
* Chú ý: 1. Sổ dự giờ, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng, sổ đầu bài cuối học kỳ II nộp về văn phòng để lưu tại trường.
-  Tổ trưởng lưu toàn bộ Hồ sơ chuyên môn của tổ mình. 
4.      Thực hiện các hoạt động giáo dục:
- Đổi mới sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp cuối tuần theo hướng tăng cường sự tham gia của học sinh, phối hợp lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục ATGT, ANHĐ, giáo dục đạo đức vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và một số hoạt động ngoại khóa khác.
- Về HĐNGLL: Thực hiện đủ, có hiệu quả các chủ đề quy định cho mỗi tháng.
- Về HĐGDHN, NPT: Phối hợp với các trường ĐH - CĐ để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu của xã hội; Đảm bảo 100% học sinh khối 11 học và thi nghề phổ thông (Điện dân dụngvà làm vườn).
- Hoạt động giáo dục thể chất, GDQP: Đảm bảo dạy đúng đủ chương trình bộ môn
 cho cả 3 khối lớp 10, 11 & 12.
-         Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, hiểu biết về pháp luật, ATGT; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT
5.      Thực hiện đẩy mạnh đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá:
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (Phương pháp bàn tay nặn bột và các phương pháp dạy học tích cực khác)
- Tiếp tục đẩy mạnh dạy học giải quyết vấn đề, tổ chức đầy đủ thí nghiệm, thực hành theo quy định từng môn học, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tăng cường liên hệ thực tế, khai thác triệt để phòng học bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý, phù hợp với nội dung bài học. Đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học trong giáo viên, học sinh.
- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục cấp THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.
- Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử, sử dụng bài giảng bằng màn hình tương tác và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi tổ chuyên môn đều có tư liệu điện tử, mỗi giáo viên sử dụng bài giảng điện tử ít nhất 1 tiết/HK.
- Thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh theo hướng coi trọng đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của HS.
- Thực hiện tốt thông tư 58/2011/TT-BGDDT ngày 12/12/2011 ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
- Thực hiện kiểm tra chung định kỳ 4 môn: Toán, Lý, Hóa và Tiếng Anh ở hai khối lớp 10 và 11 theo kế hoạch cụ thể.
- Tiếp tục tổ chức thi học kỳ chung nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng (gồm 8 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh); Giáo viên được phân công ra đề phải chịu trách nhiệm về đề của mình về chất lượng của đề và tính bảo mật nếu Sở không ra đề thi chung.
- Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra định kỳ gồm các kỹ năng cho cả 3 khối lớp 10,11,12: Nghe (25%), đọc (25%), viết (25%), kiến thức ngôn ngữ (25%).
  Đề kiểm tra cuối học kỳ các lớp 10,11: Nghe (20%), đọc (20%), viết (20%), kiến thức ngôn ngữ (20%), nói (20%).
- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên, học kỳ. Trong các bài kiểm tra, cần kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. (tùy theo môn học). Đối với các môn khoa học xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với sự cố gắng, nỗ lực, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
-  Các Tổ (nhóm) bộ môn tăng cường  nhiều hơn nữa việc xây dựng “Ngân hàng” câu hỏi, bài tập, đề thi, tài liệu tham khảo,vv… có chất lượng trên website của  nhà trường.
6.      Thực hiện việc DTHT, bồi dưỡng HSG, tổ chức các cuộc thi:
- Động viên các học sinh đã đạt giải HSG cấp tỉnh năm học 2014-2015 và học sinh có năng khiếu tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự kỳ thi chọn HSG quốc gia 2015-2016 tổ chức vào 07-08/10/2015.
- Thi HSG lớp 11, 12 cấp trường để tuyển chọn đội tuyển bồi dưỡng thi cấp tỉnh khối 11,12 ở 8 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.
- Bồi dưỡng đội tuyển thi HSG theo hướng tăng cường sự vận dụng sáng tạo, tránh ghi nhớ máy móc.  Giao tổ bộ môn xây dựng kế hoạch cụ thể trên nội dung của Sở ban hành và điều kiện thực tế về năng lực của học sinh.
- Tổ chức thi GVDG cấp trường vào đầu tháng 11/2014.
- Động viên HS và GV tham gia các cuộc thi do Sở, ngành tổ chức: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh.Thi IOE, OTE và giải toán trên Internet các cấp.
- Mỗi tổ đều phải có ngân hàng câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra đánh giá.
- Tiếp tục triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Chú trọng luyện nghe, nói, đọc, viết đối với môn này; Tiếp tục tổ chức thực hành đối với các môn Lý, Hóa, Sinh để học sinh đạt kết quả trong kỳ thi.
- Triển khai DTHT trong nhà trường nếu PH, HS đăng ký học trên tinh thần tự nguyện.
- BGH tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG, DTHT.
7.       Về nâng cao tỉ lệ thi đỗ TN THPT - ĐH, CĐ
- Cho học sinh đăng ký học thêm tại trường nếu có nguyện vọng riêng khối 12 tổ chức học ôn thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015ngay sau khi thi kết thúc HKII theo kế hoạch của Sở.
- Kết quả tốt nghiệp THPT:
 Phấn đấu đạt trên mặt bằng chung của Sở và nằm trong tốp 5 trường có học sinh đỗ tốt nghiệp và ĐH, CĐ cao.
- Khen thưởng, khuyến khích cho các tổ bộ môn đạt kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi.
8.      Thực hiện việc dự giờ đánh giá theo quy định.  Hội giảng, thao giảng theo Nghị quyết của các Đoàn thể.
- Tăng cường việc hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ và đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-  Tăng cường dự giờ.
+Tổ trưởng       : Dự giờ ít nhất 2 tiết/GV/năm.
+ BGH              : Phân công dự giờ toàn bộ GV/năm.
+ GV                 : Dự giờ ít nhất 14 tiết/năm .
9.      Về sinh hoạt chuyên môn  tổ: tối thiểu 2 lần/tháng.
- Tiếp tục việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề, đưa bài lên trang mạng “trường học kết nối” theo chỉ đạo của Sở..
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn  trong những lần họp tổ.
- Phân công chuyên môn hợp lý hiệu quả, tập trung đầu tư cho chuyên môn, củng cố chất lượng ngay từ năm lớp 10. Gắn kết quả chất lượng với trách nhiệm của mỗi GV, đánh giá xếp loại GV hàng năm đúng quy định, tránh nể nang  từ đó phát huy những nhân tố tích cực và những thành viên còn hạn chế phải cố gắng vươn lên.
- Tổ Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch thành lập và sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh trong năm học.
10. Thực hiện các hoạt động khác:
- Hoạt động ngoại khóa: Các tổ đăng ký với BGH về chuyên đề và thời gian triển khai trong giờ chào cờ trong năm học.
11. Về duy trì sĩ số chống lưu ban bỏ học:
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
- Giúp đỡ HS yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn qua sự hỗ trợ của Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức khác trong nhà trường.
- Xem việc duy trì sĩ số HS là 01 tiêu chí xét thi đua của GVCN.
- Tỉ lệ lưu ban <0.5%; Tỉ lệ bỏ học <1%.
12. Về công tác kiểm tra:(Theo kế hoạch kiểm tra nội bộ)
- Mỗi năm trường kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 giáo viên. Kế hoạch kiểm tra được thông báo trước trong từng học kỳ, tổ trưởng chuyên môn phối hợp tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. Qua kiểm tra, đánh giá để giúp giáo viên phấn đấu rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và làm cơ sở để đánh giá xếp loại GV vào cuối năm học;
- BGH, TTCM dự giờ giáo viên có báo trước và dự giờ đột xuất;
- BGH kiểm tra hồ sơ Tổ CM và hồ sơ GV ít nhất 01lần/năm, TT CM kiểm tra Hồ sơ GV 01 lần/HK.

LỊCH THỰC HIỆN
Thời gian
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phần điều chỉnh, bổ sung
8/2015
- Tổ chức biên chế lớp và cho học sinh học nội qui nhà trường.
- Tập huấn theo kế hoạch của Sở, trường.
- Chuẩn bị cho ngày tựu trường theo biên chế năm học.
- Triển khai các nội dung chuẩn bị cho việc dạy và học vào 17/8 /2015.
- Ổn định nề nếp dạy và học.
BGH, GVCN

GV được điều động
Toàn trường
- BGH, Tổ CM

-Toàn trường

9/2015
- Khai giảng năm học 2015- 2016 theo lịch chung của Sở : 05/9/2015.
-  Tập huấn theo kế hoạch của Sở, trường.
- Tổ trưởng chuyên môn nộp lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ cho bộ phận chuyên môn của trường.
- Tổ chức đăng ký thi đua cá nhân và tập thể. Đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Hoàn thành các kế hoạch của  tổ, nhóm chuyên môn và cá nhân.
- Kiểm tra danh sách học sinh trúng tuyển vào 10.
- Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức.
- Triển khai các văn bản hướng dẫn mới của Bộ , Sở (nếu có).
- GVCN hoàn thành các mục trong sổ gọi tên và ghi điểm chính của lớp, hướng dẫn thư ký lớp sử dụng sổ đúng qui định.
- Lập hồ sơ học sinh đăng ký dự thi chọn đội tuyển thi HSG quốc gia nếu có.
-  Hs  đăng ký dự thi HSG cấp trường lớp 12 trong tuần 6-7, nộp về cho đ/c Nguyệt  trước ngày 29/9/2015.
- GVBM được phân công ra đề thi HSG 12 nộp đề cho Đ/c Nguyệt hạn cuối  ngày 02/10/2015.
- Thi HSG cấp trường lớp 12 vào 04/10/2015

- Toàn trường

GV được điều động

- TTCM

- GV

-TTCM, Nhóm TCM

- BGH

- CB, GV được điều động
- BGH, TTCM

- GVCN
- BGH, đ/c Trình

- HS, GVCN,GVBM lớp 12

- GV được phân công
- CB, GV theo quyết định và học sinh đăng ký dự thi.

10/2015
- Tiến hành bồi dưỡng HSG 12 để chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh theo kế hoạch của tổ
- Tập huấn, bồi dưỡng CB, GV theo lịch của Sở.
- Lập và hoàn thành học bạ khối 10.
- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt” và tiến hành các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11.
- Triển khai các hoạt động dự giờ sinh hoạt  tổ chuyên môn thường kỳ.
18/10/2015 – Thi bài viết năng lực đối với GV dự thi GVDG cấp trường.
-  Kiểm tra việc cho điểm vào điểm ở sổ chính của giáo viên .
- Chấm bài viết năng lực và sáng kiến kinh nghiệm của GV thi GVDG cấp trường.
-GV được phân công.

-CB,GV được điều động
-BGH, GVCN lớp 10, Văn phòng.
- BGH, Công đoàn, Đoàn trường
-Tổ chuyên môn.

- BGH, GV đăng ký dự thi.
- BGH.
- - CB, GV được điều động.

11/2015
-  Bồi dưỡng HSG 12 để chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh theo kế hoạch
- Tổ chức thi tiết dạy thực hành GVDG cấp trường tuần 12 (02-07/11/2015)
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày NGVN 20/11.
- Triển khai các hoạt động dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ và thao giảng cụm theo kế hoạch của Sở
- Kiểm tra việc cho điểm vào điểm ở sổ chính của giáo viên .

- GV được phân công.
- CB, GV theo quyết định.
- Sở GDĐT.
- Tổ chuyên môn, Đoàn thể.
- Tổ chuyên môn.
-  BGH.

12/2015
- Triển khai các hoạt động dự giờ, sinh hoạt  tổ chuyên môn thường kỳ.
- Thống nhất đề cương ôn tập HK1 cho học sinh 3 khối lớp.
- Hoàn thành hồ sơ thi HSG tỉnh 12 gửi Sở trước 03/12/2015.
-  Tổ trưởng họp tổ phân công ra đề thi HKI và nộp cho BGH theo lịch cụ thể sau khi đã có hướng dẫn của Sở về những môn thi tập trung.
- Tổ chức thi học kỳ I theo đúng biên chế năm học.
- Tuần 18 thi các môn không tập trung tại tiết học trên lớp (14-19/12/2015)
-Tuần 19 thi 8 môn tập trung. (21-26/12/2015).- Nếu có lịch thi chung toàn tỉnh của Sở thì sẽ điều chỉnh cụ thể sau.
-  Thi HSG cấp tỉnh lớp 12:
-         Ngày thi : 17/12/2015 tại trường THPT Trần Quốc Tuấn.

- Tổ chuyên môn.
- Tổ chuyên môn.

-         BGH, đ/c Trình

- TTCM


-         BGH.
-GVBM Tin, Công nghệ, GDCD, Thể dục, GDANQP, Nghề PT.
- Toàn trường

01/2016
Tuần 20- bắt đầu HK II (từ 04/01/2016). - Tổ chức sơ kết Học kỳ 1.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh để báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở HK1.
-  GVBM động viên hs đăng ký dự thi HSG cấp trường lớp 11 trước khi kết thúc HKI, trong đầu tuần 20, thông qua GVCN và nộp về cho đ/c Nguyệt  trước ngày 06/01/2016.
- GVBM được phân công ra đề thi HSG 11 nộp đề cho Đ/c Nguyệt hạn cuối  ngày 07/01/2016.
- Thi HSG cấp trường lớp 11 vào 10/01/2016.
- Chuẩn bị cho Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường cho học sinh nếu có.
- Chuẩn bị cho học sinh tham gia Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh.
- Báo cáo sơ kết HK1 về Sở GD&ĐT.
- Triển khai các hoạt động dạy và học mới nếu có ở kì II , tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.
- Bồi dưỡng HSG 11 theo KH của tổ.
- Thi vận dụng kiến thức liên môn cấp tỉnh. ( Theo kế hoạch của Sở cụ thể sau)
-Thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh bậc TrH cấp tỉnh


-         GVCN


- GVBM, GVCN lớp 11


- GV được phân công
- CB, GV theo quyết định và học sinh đăng ký dự thi.
-         BGH.
.- BGH, TTCM
BGH, GVBM Toán, Lý, Hóa, Sinh lớp 12
-         BGH

.- BGH, TTCM

- GV được phân công
- GV đăng ký

- BGH, HS và GVHD

02/2016
- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 01/02 đến hết 14/02/2016 ( 23 tháng chạp đến hết mùng 7 tháng giêng).
- Bồi dưỡng HSG 11 theo KH của tổ.
- Sinh hoạt cụm theo KH của Sở
-

-GV được phân công
- Tổ CM

3/2016
- Bồi dưỡng HSG 11.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân – tuần 27.(07/3- 12/3/2016).
- Chuẩn bị cho Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh cho học sinh.
- Hoàn thành hồ sơ chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT cho học sinh khối lớp 12.
- Triển khai các hoạt động dự giờ, thao giảng sinh hoạt  tổ chuyên môn thường kỳ
- Hoàn thành hồ sơ thi HSG tỉnh 11 gửi Sở trước 10/3/2016.
- Thi HSG cấp tỉnh lớp 11 – 23/3/2016
-GV được phân công
- BGH, Ban kiểm tra

-         BGH
-         Bộ phận Văn phòng, GVCN

-         Tổ CM

 BGH, đ/c Trình

4/2016
- Chuẩn bị cho Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet, OTE cấp toàn quốc cho học sinh nếu có.
- Chuẩn bị cho Hội thi Toán trên Internet cấp tỉnh, cấp toàn quốc cho học sinh nếu có.
- Thống nhất đề cương ôn tập thi HK2 cho học sinh cả 3 khối lớp.
- Tổ chức ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho học sinh khối lớp 12.
- Thi tốt nghiệp Nghề PT khối 11
- Dự hội nghị công tác thi năm 2014.
 - Họp PHHS lớp 12 .
-BGH, GV phụ trách phòng máy, GV được phân công
- BGH, GV phụ trách phòng máy, GV được phân công
- TTCM, GVBM

- BGH, TTCM, GVBM
- BGH, Gv được phân công
- BGH, GVCN 125/2016
- Tổ chức thi HK2 cho học sinh 3 khối lớp.-Thi một số môn chung theo kế hoạch của Sở.
- Hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp cho học sinh 12.
- Kiểm tra chéo hồ sơ theo lịch của Sở.
- Họp PHHS cả 3 khối lớp để báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học.
- Tổ chức tổng kết năm học trước 25/5/2016.
- Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia dự kiến vào giữa tháng 6/2016.
- Toàn trường


-         BGH, GVCN
-         CB, GV được điều động.
-         BGH, GVCN

-         Toàn trường

-         BGH, Tổ Văn phòng.

6,7,8/
2016
- Thi  THPT quốc gia theo lịch của Bộ.
- Tham gia công tác kỳ  thi THPT quốc gia năm 2016 theo phân công của Sở.
- Tổ chức công tác  thi, duyệt tuyển sinh vào 10 năm học 2016-2017 theo lich của Sở.
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên.
- Tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh
- Biên chế học sinh khối 10 theo lớp, ban, nguyện vọng học sinh.
- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới.
-         CB, GV, NV được điều động.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch này được triển khai đến tất cả giáo viên trong trường.
Các tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch này và nhiệm vụ cụ thể của tổ bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục và các kế hoạch khác theo quy định và triển khai thực hiện.
- Lập kế hoạch, báo cáo các nội dung thực hiện theo yêu cầu về lãnh đạo nhà trường đúng lịch.

Nơi nhận:
-    BGH;
-    Tổ / nhóm CM;
-    Niêm yết;
-    Lưu VT.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Người lập kế hoạch
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đỗ Thị Minh Nguyệt

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình