moduc2moduc2

Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào 10 năm 2015 - 2016

Xin giới thiệu với các đang học năm cuối của bậc THCS và sắp luyện thi vào 10 tại các trường THPT mà mình mong muốn Bộ đề tuyển sinh vào 10 của năm học vừa học. Bộ đề tổng hợp đề thi chính thức hơn 60 tỉnh thành trong cả nước. Các em có thể tham khảo bên dưới.

Mai Xuân Việt

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình