moduc2moduc2

Lễ khánh thành phòng máy tính do doanh nghiệp ở HCM tặng

Được sự hỗ trợ của các cựu học sinh kết nối trường với các doanh nghiệp tại TP.HCM, trường chúng ta được hỗ trợ một phòng máy tính được trang bị rất hiện đại. Đây là một tin rất vui đến với trường và các em học sinh. Với nhu cầu tiếp xúc công nghệ ngày càng nhiều thì với việc khánh thành phòng máy là một điều vô cùng ý nghĩa và tầm ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

Mai Xuân Việt

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình