moduc2moduc2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC QUI CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020


THÔNG BÁO
Theo Kế hoạch tổ chức học Quy chế thi TNTHPT năm 2020 tập trung cho học sinh lớp 12 vào lúc 7 giờ 30 ngày 05/8/2020, nhưng do tình hình hiện nay để phòng chống dịch Covid-19 trường không tổ chức tập trung học sinh được.
Nay trường thông báo cho học sinh lớp 12 tự xem các thông tin của Quy chế Thi TNTHPT trên Internet để thực hiện, đặt biệt cần lưu ý thêm một số nội dung về Quy chế Thi TNTHPT năm 2020 cụ thể như sau:
I. Trách nhiệm của thí sinh  (Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT) và Danh sách máy tính được mang vào phòng thi
Trường niêm yết tại các phòng thi, thí sinh xem vào chiều ngày 08/8/2020 sau khi thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót ( nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và lúc 14 giờ ngày 08/8/2020
II. Cách ghi và tô Phiếu TLTN (thí sinh xem hướng dẫn ở mặt sau của Phiếu TLTN)
Lưu ý:
1) Thí sinh cần giữ Phiếu cho phẳng, không bôi bẩn, không làm nhàu, rách nát
2) Ghi đầy đủ rõ ràng các mục từ 1 đến mục 8
3) Số báo danh ghi tại mục 7 là 6 chữ số cuối
4) Tại mục 7 và 8, ngoài việc ghi chữ số vào các ô trống , thí sinh nhất thiết phải tô kín ô tròn trong bảng số phía dưới tương ứng với chữ số đã ghi
5) Phần trả lời: số thứ tự các phương án trả lời (A, B, C, D) là tương ứng với thứ tự câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm thí sinh chỉ chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với một phương án trả lời mà thí sinh cho là đúng
6) Thí sinh không được tô vào phương án có số thứ tự không tương ứng với câu trắc nghiệm trong đề thi
III. Đối với bài thi tổ hợp
- Thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó;
- Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh phải ghi và tô mã đề thi trên Phiếu TLTN; khi nhận được đề thi của các môn thi thành phần tiếp theo, thí sinh phải đối chiếu với mã đề thi đã ghi này để đảm bảo mã đề thi của tất cả môn thi thành phần cùng bài thi tổ hợp là như nhau; nếu phát hiện mã đề của các môn thi thành phần của mình khác nhau, thí sinh phải báo ngay cho CBCT biết để xử lý;
- Bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một phiếu, đề thi các môn thành phần sẽ phát lần lượt theo từng môn thi thành phần theo thời gian quy định; khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp của môn thi đó đồng thời nhận đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch quy định; thí sinh không nộp đề thi, giấy nháp của các môn thi độc lập và môn thi thành phần Sinh học và môn Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp.
IV. Đặt biệt lưu ý:
1) Thí sinh đến điểm thi phải mang khẩu trang và có 01 khẩu trang dự phòng.
2) Rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi và sau mỗi buổi thi theo đúng quy định của Hội đồng thi.
3) Khi có biểu hiện ho, sốt phải báo ngay cho CBCT để được chăm sóc y tế kịp thời.
                                                                              Mộ Đức, ngày 30 tháng 7 năm 2020.
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                
                                                                                               Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình