moduc2moduc2

Thông báo nghỉ học phòng bệnh dịch Covid-19 từ 18/3/2020 đến 29/3/2020

THÔNG BÁO
(Về việc nghỉ học do dịch bệnh Covid-19)


Hiệu trưởng trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo cho học sinh, giáo viên toàn trường nghỉ học từ ngày 18/3/2020 đến hết ngày 29/03/2020 để ngừa dịch bệnh Covid-19 (theo quyết định của UBND Tỉnh Quảng Ngãi và thông báo của Sở Giáo dục và Đào tao Quảng Ngãi), thời gian gian tới chờ thông báo tiếp theo.


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Cha mẹ học sinh quản lý con mình ở nhà, hạn chế di chuyển đến nơi đông người, học sinh có kế hoạch tự học và tự ôn tập.

Học sinh sử dụng trang Viettelstudy.vn hay Moduc2.edu.vn để học và ôn trực tuyến.

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình