moduc2moduc2

Nghỉ phòng. chống dịch Covid-19 từ 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, hiệu trưởng trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học để phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19 từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020, sau thời gian trên sẽ có thông báo tiếp theo.


Học sinh ôn tập kiến thức qua hình thức online cũng như ôn tập trên truyền hình PTQ như đã thông báo.

Toàn bộ học sinh, giáo viên, CBCNV toàn trường thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và nên ở nhà nếu không có trường hợp gì khẩn cấp.

Rất mong mỗi thành viên của trường chung tay để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình