moduc2moduc2

THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI

Sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19, từ ngày 02/3/2020 toàn bộ học sinh đi học lại theo thời khóa biểu.HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình