moduc2moduc2

THÔNG BÁO LỊCH BD KTQPAN NĂM 2018

Đã có lịch bồi dưỡng KTQPAN năm 2018 dành cho CBGV, các thầy cô xem và thực hiện.
Thời gian: từ 2-6/7/2018.
Địa điểm: Hội trường BCHQS huyện.
Nội dung chi tiết trong ảnh đính kèm


Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình