moduc2moduc2

Thông báo nghỉ học ngày 7-11-2017

Do diễn biết phức tạp của mưa lũ và đảm bảo an toàn tính mạng  cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 7/11/2017 (Thứ 3).Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình