moduc2moduc2

Lịch thi IOE 2016-2017

Lch thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm hc                              2016-2017


Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2016-2017, trường THPT số 2 Mộ Đức thông báo cho học sinh đã đăng ký dự thi như sau:
 Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
1.  Thông tin chung
- Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu như sau:
-         - Để tham gia vòng thi cấp trường học sinh trung học phổ thông phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.
2. Lịch thi Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường THPT
Vòng thi cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 14/01 và 15/01/2017 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
Khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30
Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30
Khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30
3. Lưu ý:
* Học sinh đã đăng ký dự thi có mặt tại phòng máy số 01 của trường THPT số 2 Mộ Đức  trước giờ thi 30 phút của các khung giờ theo khối lớp như trên vào sáng thứ 7 – 14/01/2017 để chuẩn bị thi, khung giờ buổi chiều dự phòng nếu buổi sáng gặp sự cố về máy tính hoặc điện.
                                                                         Mộ Đức, ngày 11 tháng 01 năm 2017
                                                                                                    PHT

                                                                                     Đỗ Thị Minh Nguyệt

Bạn đã xem chưa

1 nhận xét | Viết lời bình