moduc2moduc2

THÔNG BÁOHiệu trưởng Trường THPT Số 2 Mộ Đức thông báo:
Vì lý do lũ lên cao (trên báo động 3) nên học sinh toàn trường được nghỉ học.
Thời gian: ngày 6/12/2016

Để đảm bảo an toàn đề nghị học sinh hạn chế di chuyển và quý phụ huynh quản lý con em mình chặt chẽ trong mùa mưa lũ.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình