moduc2moduc2

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP 10 NH 2016-2017

Năm học 2016-2017, trường THPT số 2 Mộ Đức tuyển mới 11 lớp 10, các lớp được đặt tên: 10A01.. 10A11.
Các em học sinh lớp 10 tập trung tại trường lúc 7 giờ ngày 22/8/2016 để gặp giáo viên chủ nhiệm.Sơ đồ phòng học:

Nhấn vào đây để xem theo từng lớp.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình