moduc2moduc2

Tổng kết năm học 2015-2016

Năm học 2015-2016 đã kết thúc, sự nổ lực hết mình của các em học sinh dưới sự hổ trợ của các thầy cô giáo đã cho một kết quả khả quan.

Số học sinh học lực Giỏi : 78, học sinh học lực khá: 711. Nhưng cạnh đó vẫn còn một số học sinh phải thi lại, rất mong là các em có chế độ ôn tập tốt nhất để vượt qua kỳ thi thi này.

Nhấn vào đây để xem bảng tổng kết chi tiết.

Nhấn vào đây để xem bảng thống kê.

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi và Tiên tiến học kỳ 2 (Không đạt cả năm)

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi và học sinh Tiên tiến năm học.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình