moduc2moduc2

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2015Tuổi thơ con gọi Thầy Cô
Bạc đầu con vẫn thưa Cô lạy Thầy.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình