moduc2moduc2

Phổ điểm kỳ thi THPT QG 2015

Phổ điểm kỳ thi THPT QG 2015 của các môn thi.
Một kỳ thi với nhiều nổi lo nhất. Các em học sinh lớp 12 đã hoàn thành tốt những bài thi cuối cùng này của chương trình THPT. Đâu đó cũng có những em làm bài không được như ý vì nhiều lý do, nhưng phần đông các em đều làm tốt, có những em điểm rất cao.
Thủ khoa của trường là em Cao Hoàng Nhã, lớp 12B01 với điểm các môn :
Toan Van Ly Hoa Sinh Anh
9 7.5 9.25 9.5 10 7
Phổ điểm:


Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình